OFERTA

Oferujemy Państwu wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych oraz demontażowych budynków oraz obiektów budowlanych. Wykonujemy usługi w zakresie demontażu i wyburzeń metodą strzałową kominów przemysłowych, mostów, wiaduktów oraz rurociągów.
WYBURZENIA
ROZBIÓRKA
Realizujemy kompleksowe prace związane z modernizacją urządzeń wewnętrznych oraz naprawą powierzchni.
CHŁODNIE
KOMINOWE
Wykonujemy prace polegające na demontażu, transporcie a następnie utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wywozimy go i utylizujemy zgodnie z normami prawnymi i dbałością o środowisko i ekologię.
AZBEST
Posiadamy w swojej ofercie usługę wysokociśnieniowego oczyszczania wodą zwaną też czyszczeniem hydrodynamicznym, waterjetting, waterblasting.
czyszczenie
wysokociśnieniowe
Recykling gruzu betonowego za pomocą kruszarki Sprzedaż tworzyw sztucznych – przemiał PVC oraz PP Utylizacja materiałów porozbiórkowych zgodnie z prawem

RECYKLING
UTYLIZACJA, SPRZEDAŻ
W naszej ofercie posiadamy również usługę mielenia tworzyw sztucznych wraz z wynajmem maszyny rozdrabniającej

USŁUGI
inne